دکتر غلامحسین قائدی

رزومه همکاران:

دکتر غلامحسین قائدی

الف ) سوابق علمی:
۱- دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز- ۱۳۷۸
۲- دکتری تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- ۱۳۸۱

ب) مقالات، کنگره ها و سمینارها:
۱- پایان نامه ها
پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده

عنوان پایان نامه دوره تحصیلی ارائه پایان نامه محل انجام پایان نامه سمت در پایان نامه
سلامت روان در جانبازان شیمیایی چشمی جنگ تحمیلی دکتری عمومی دانشگاه شاهد استاد راهنما
بررسی شیوع ناتوانی جنسی در بیماران همودیالیزی دکتری عمومی دانشگاه شاهد استاد راهنما
بررسی شیوع افسردگی در بیماران همودیالیزی دکتری عمومی دانشگاه شاهد استاد راهنما
تاثیر عینک طبی بر روی خود پنداره دکتری عمومی دانشگاه شاهد استاد مشاور
بررسی تأثیر درمان شناختی – رفتاری گروهی مبتنی بر الگوی هیمبرگ بر کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی دکتری عمومی دانشگاه شاهد
ارائه مدلی برای تشخیص روانشناختی بدکارکردیهای جنسی در زنان و مردان ( بعد از ازدواج ) کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی استاد مشاور
Determining the factors influencing the rate of relapse of Grave,s disease after the course of antithyroid druge دکتری عمومی Shiraz university of Medical sciences استاد راهنما
بررسی اثر بخشی درمان های آموزش آرام سازی بدون تنش همراه با بیوفیدبک و EMDR در جانبازان مبتلا به اختلال PTSD کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد استاد مشاور
بررسی میزان جیوه ادرار ۲۴ ساعته در بیماران مبتلا به افسردگی با ترمیم امالگام دندانپزشکی دانشگاه شاهد استاد مشاور

۲- پروژه های تحقیقاتی

عنوان طرح

نوع فعالیت در طرح

موسسه محل پژوهش

وضعیت فعلی طرح

طول مدت طرح

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهد

مجری طرح

دانشگاه شاهد

اتمام طرح

۱۵ ماه

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی/رفتاری در بهبود مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی

مجری طرح

مرکز تحقیقات علوم رفتاری

اتمام طرح

۴ سال

۳- مقالات ارائه شده در همایش ها ، کنفرانس و غیره

نویسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همایش،کنفرانس و غیره

محل برگزاری

نحوۀ ارائه مقاله

مهدی صحراگرد ، دکتر رسول روشن

دکتر غلامحسین قائدی

بررسی اثر بخشی درمان های آموزش آرام سازی بدون تنش همراه با بیوفیدبک و حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و بازپردازش آن بر درمان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه

اولین همایش سراسری ارتقاء سلامت ایثارگران

دانشگاه شاهد

سخنرانی

دکتر سید عبدالمجید بحرینیان

دکتر غلامحسین قائدی

بررسی سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال تحصیلی ۸۱-۸۰

همایش سراسری اعتیاد چالشها و درمانها

علوم پزشکی زنجان

سخنرانی

دکتر سید عبدالمجید بحرینیان

دکتر کورش ساکی

دکتر غلامحسین قائدی

اختلالات عملکرد جنسی در یک جمعیت از زنان جامعه ایرانی

اولین کنگره خانواده و مشکلات جنسی

دانشگاه شاهد

سخنرانی

دکتر غلامحسین قائدی

دکتر اشکان دیوان بیگی

دکتر جمال شمس

اختلالات عملکرد جنسی در یک جمعیت از زنان جامعه ایرانی

دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی

دانشگاه شاهد

سخنرانی

دکتر جمال شمس

دکتر غلامحسین قائدی

مروری بر اعتیاد جنسی

دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی

دانشگاه شاهد

سخنرانی

دکتر غلامحسین قائدی

ارزیابی تاثیر نالتروکسون در درمان هایپرپرولاکتینمی ناشی از مصرف داروهای ضد جنون تیپیک

دومین کنگره ضایعات نخاعی ایران

دانشگاه شاهد

سخنرانی

ابوالفضل محمدی ، دکتر غلامحسین قائدی ، سمیه محمدی جوینده

افسردگی در بیماران با ضایعات نخاعی

سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی

دانشگاه شاهد

سخنرانی

دکتر مسعود مقدم نیا

دکتر غلامحسین قائدی

ارتباط باورهای بدکارکردی جنسی و افسردگی در افراد مبتلا به اختلال های جنسی

سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی

دانشگاه شاهد

سخنرانی

دکتر فرهاد جعفری

دکتر غلامحسین قائدی

بررسی رابطه مصرف داروهای مهار کننده اختصاصی بازجذب سروتونین ( SSRIs ) و بدکارکردهای جنسی

سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی

دانشگاه شاهد

سخنرانی

دکتر غلامحسین قائدی

آزاد ثابتی ، فاطمه محمدی

بررسی نگرش خانمهای در شرف ازدواج نسبت به ارتباط جنسی

سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی

دانشگاه شاهد

سخنرانی

۴- مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

نویسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان مجله

سال ارائه

شماره

دکتر رضا رستمی ، خدیجه شاه محمدی ، دکتر غلامحسین قائدی ، دکتر محمد علی بشارت ، سعید اکبری زردخانه ، مسعود نصرت آبادی

رابطه خودکارآمدی با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تهران

افق دانش ( فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد )

۱۳۸۹

شماره ۴۹

محسن جوشن لو ، دکتر غلامحسین قائدی

بررسی مجدد پایانی و اعتبار مقیاس حرمت خود روزنبرگ در ایران

دانشور رفتار

۱۳۸۷

شماره ۳۱

دکتر غلامحسین قائدی ، دکتر حمید یعقوبی

بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر

ارمغان دانش ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

۱۳۸۷

شماره ۵۰

محسن جوشن لو ، غلامحسین قائدی

ویژگی های روان سنجی مقیاس « اقدام برای رشد شخصی » در دانشجویان

مجله علوم رفتاری

۱۳۸۸

دوره ۳ ، شماره ۲

سیامک افشین مجد ، رضا افشار ، غلامحسین قائدی

مقایسه تاثیر لاموتریژین و نورتریپتیلین بر روی دردهای نوروپاتیک در بیماران دیابتی مبتلا به پلی نوروپاتی دردناک

فصلنامه علوم و مغز و اعصاب ایران

۱۳۸۸

شماره ۲۵

دکتر رضا افشار ، دکتر غلامحسین قائدی ، دکتر سوزان ثانوی ، دکتر علی دواتی ، دکتر احمد علی رجب پور

افسردگی در بیماران تحت همودیالیز نگه دارنده و بررسی عوامل مرتبط با آن

دانشور پزشکی

۱۳۸۹

شماره ۸۸

مهدیه ملیانی ، دکتر محمد رضا شعیری ، دکتر غلامحسین قائدی ، دکتر مریم بختیاری ، آزاده طاولی

اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی مبتنی بر الگوی هیمبرگ در کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

۱۳۸۸

سال پانزدهم ، شماره ۱

دکتر غلامحسین قائدی ، آزاد ثابتی ، دکتر رضا رستمی و دکتر جمال شمس

ارتباط بین هوش هیجانی و سازو کارهای دفاعی

دانشور پزشکی

۱۳۸۷

شماره ۷۴

محسن جوشن لو ، غلامحسین قائدی

طراحی فرم کوتاه مقیاس بهروزی اجتماعی برای استفاده در نمونه های ایرانی

فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی

۱۳۸۷

سال نهم شماره ۳۲

۵- مقالات چاپ شده در مجلات خارجی

نویسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان مجله

سال ارائه

شماره

Mohammad Reza Safarinejad, Ali Asgar Kolahi* and Gholamhossein Ghaedi

Safety and efficacy of sildenafil citrate in treating erectile dysfunction in patients with combat-related post-traumatic stress disorder: a double-blind, randomized and

placebo-controlled study

 

۲۰۰۸

 

Hossein Ghaedi Æ Azadeh Tavoli Æ Maryam Bakhtiari ÆMahdieh Melyani Æ Mahdi Sahragard

Quality of Life in College Students with and withoutSocial Phobia

Soc Indic Res

۲۰۰۹

DOI 10.1007/s11205-009-9500-3

M. Soveid, A. Shaabani, GH. H. Ghaedi,S.M. Jafari, GH. Omrani

Prognostic Factors in the Relapse of Graves’Disease Following Treatment with AntithyroidDrugs

: IJMS

۲۰۰۳

Vol 28, No.3

Mohsen Joshanloo a,*, Gholamhossein Ghaedi

Value priorities as predictors of hedonic and eudaimonic aspects of well-being

Personality and Individual Differences

۲۰۰۹

VOL47

Azadeh Tavoli, Mahdiyeh Melyani, Maryam Bakhtiari,

Gholam Hossein Ghaedi and Ali Montazeri

The Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE): translation and

validation study of the Iranian version

BMC Psychiatry

۲۰۰۹

VOL47

iamak Afshinmajd, Alireza Khalaj, Younes Roohani, Mohammadebrahim Yarmohammadi, Shadi Salehpour, Alireza Saeedi, Gholam Hossein Ghaedi, and Mehran Heydari Seradj

Acute Paraplegia after General Anesthesia

Acta media iranica

۲۰۱۱

Vol 49

۶-موقعیتهای شغلی و حرفه ای
الف) سابقه ارائه خدمات آموزشی

موسسه محل تدریس

مقطع تحصیلی

نوع درس

عنوان درس

سال تدریس

دانشگاه شاهد دانشکده پزشکی

 

تئوری

فیزیوپاتولوژی

۹۰-۱۳۸۱

دانشگاه شاهد دانشکده دندانپزشکی

 

تئوری

بیماریهای روانی

۹۰-۱۳۸۱

دانشگاه شاهد

کارشناسی ارشد روانشناسی

تئوری

مصاحبه تشخیصی

۹۰-۱۳۸۱

دانشگاه شاهد

کارشناسی روانشناسی بالینی

تئوری

کلیات روانشناسی

۹۰-۱۳۸۱

دانشگاه شاهد

دانشجویان پزشکی

عملی

کارورزی و کارآموزی روانپزشکی بالینی

۹۰-۱۳۸۱

دانشگاه شاهد

کارشناسی ارشد رواشناسی بالینی

تئوری

کلیات داروشناسی

۹۰-۱۳۸۱

ب) سابقه موقعیتها و پستهای اجرائی( مرتبط با آموزش و تحقیقات )

سمت

مکان فعالیت

تاریخ

استادیار بالینی اعصاب وروان

دانشگاه شاهد

از سال ۱۳۸۱ تاکنون

ج) سابقه فعالیت و پست های اجرائی( غیر مرتبط با آموزش و تحقیقات )

سمت

نوع وظایف محوله

مکان فعالیت

مدیر کل

مدیر کل بهداشت درمان و مشاوره

دانشگاه شاهد

 

عضو شورای کلنیک ویژه

دانشگاه شاهد

دبیر علمی

سومین کنگره خانواده و سلامت جنسی ۸۶

دانشگاه شاهد

دبیر علمی

چهارمین کنگره خانواده و سلامت جنسی ۸۸

دانشگاه شاهد

د ) عضویت در انجمن ها و مجامع علمی

نام مجمع

مدت عضویت

عضویت در انجمن علمی روانپزشکان ایران

از سال ۱۳۸۱ تاکنون

عضو گروه پژوهشی خانواده و سلامت جنسی

از سال ۸۴ تاکنون

عضو انجمن علمی سلامت خانواده ایران

از سال ۸۹ تاکنون