دکتر رسول روشن

مشخصات فـــــــردی
رسول روشن چسلی متولد:۱۳۳۸ شماره شناسنامه: ۱ صادره از : تالش متاهل

آدرس محل کار: ابتدای آزادراه تهران_قم ؛ روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)؛ دانشگاه شاهد؛ دانشکده علوم انسانی؛ گروه روان شناسی تلفن: ۵۱۲۱۲۴۲۶
نشانی پست الکترونیک : [email protected] تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۰۳۷۵۸

سوابق تحصیلی

دیپلم اقتصاد اجتماعی ۱۳۵۸ مدرسه آیت الله طالقانی رشت
کارشناسی روان شناسی بالینی ۱۳۶۶ دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد روان شناسی ۱۳۶۹ دانشگاه تربیت مدرس
دکتری روان شناسی PH.D 1375 دانشگاه تربیت مدرس

سوابق آموزشی
سابقه تدریس: ۱۶ سال
دروس تدریس شده
مقطع کارشناسی:
آسیب شناسی روانی ، نظریه های شخصیت ، روان شناسی اجتماعی ،انگیزش و هیجان ، روان شناسی رشد
مقطع کارشناسی ارشد:
آسیب شناسی روانی پیشرفته، رفتار درمانی شناختی، روان شناسی شخصیت.

سوابق پژوهشـــــــی

مقاله ها ی چاپ شده
۱- دکتر احمد علی نور بالا ، دکتر رسول روشن مقایسه تاثیر روشهای آرامسازی تدریجی و داروهای آرام بخش در کاهش فشار روان .. مجله دانشور ، سال پنجم ، شماره ۱۹ ، ۱۳۷۷٫
۲- دکتر رسول روشن ، دکتر. محمد نریمانی. بررسی میزان شیوع و علل افسردگی در میان دانش آموزان مدارس متوسط شهرستان اردبیل مجله دانشور ، سال نهم ، شماره ۳۹ ۱۳۸۱٫
۳- دکتر رسول روشن .بررسی موانع و مشکلات ازدواج دانشجویان دانشگاه های تهران . مجله طب و تزکیه. ویژ ه نامه همایش کشوری نقش ازدواج در بهداشت روانی دانشجویان. ۱۳۷۶٫
۴- دکتر رسول روشن ، فریبا مدرس .مقایسه تیپ های شخصیتی و سلامت روان بیماران لو پوس ارتیماتری سیستمیک و آرتریت روماتوئید. مجله حکیم ، دوره پنجم ، شماره ۴، ۱۳۸۱٫
۵- دکتر رسول روشن . بررسی سطوح وانواع تنیدگی و راهبر د های مقابله ای در دانشجویان و مقایسه آنها در دانشجویان غیر شاهد . مجله دانشور ، سال یازدهم ، دوره جدید ، اردیبهشت ، شماره ۲، ۱۳۸۳٫
۶- دکتر محمد نریمانی ، دکتر رسول روشن .تاثیر شیوه شناختی – رفتاری در کاهش میزان افسردگی . مجله روان شناسی ، ۱۳۷۷٫
۷- دکتر رسول روشن ، دکتر محمد رضا شعیری ، نقش روابط مشاوران بر میزان سازگاری و سلامت روان دانشجویان . دکتر رسول روشن ، دکتر محمد رضا شعیری ، مجله دانشور ، شماره ۱۰ ، ۱۳۸۴٫
۸- رابطه هوش هیجانی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه تهران. علی اکبر حدادی کوهسار،دکتر رسول روشن،دکتر علی اصغرنژاد فرید مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، سال ۳۷ ،شماره ۱ ،۱۳۸۶
۹- ویژگیهای روان سنجی آزمون شخصیتی نئو FF-I ؛ دکتر رسول روشن؛ دکتر محمد رضا شعیری؛مهدیه عطری فرد ؛ نیکخواه؛ رحیمی وقائم مقامی ، مجله دانشور رفتار،شماره ۱۶، ۱۳۸۵
۱۰- مطالعه برخی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی (QLQ)محمد رضا نایینیان، دکتر محمد رضا شعیری، دکتر رسول روشن، کبری صید محمدی و زهره خلمی، مجله دانشور رفتار، سال دوازدهم، شماره ۱۳،۱۳۸۴
۱۱- بررسی سلسله مراتب ارزش های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰؛ دکتر احمد علی نور بالا، دکتر رسول روشن، سقراط فقیه زاده، رضا شاکری ،رضا محمد صالحی مجله دانشور رفتار، سال چهارم، دوره جدید، شماره۲۲٫؛ اردیبهشت ۱۳۸۶
۱۲- نقش آموزش پس خوراند زیستی در مهار درد آزمایشگاهی با توجه به عامل کمال گرایی،رضا شاکری ، دکتر محمد رضا شعیری ، دکتر رسول روشن،مجله روان شناسی ،سال یازدهم، شماره ۱ ،۱۳۸۶٫
۱۳- مقایسه هوش هیجانی و سلامت روان دانشجویان با روابط عاطفی آنان در خانواده ، علی اکبر حدادی کوهسار،دکتر رسول روشن،دکتر علی اصغرنژاد فرید،مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز ، سال اول، شماره ۴،‌زمستان ۱۳۸۵
۱۴- ویژگی های شخصیتی بازیگران سینما و تئاتر. فاطمه مخزن موسوی، دکتر رسول روشن، دکتر رضا پورحسین.مجله فصلنامه تازه های روان درمانی؛ شماره۴۶-۴۵ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۶
۱۵- نقش اطلاع از تشخیص سرطان در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش،آزاده طاولی، دکتر علی منتظری، دکتر محمدعلی محققی، دکتر رسول رشن، دکتر زهرا طاولی و مهدیه ملیانی؛ فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، سال ششم، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۶
۱۶- بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان شناختی دانشجویان؛ دکتر رسول روشن، رضا شاکری، مجله علمی و پژوهشی روان شناسی معاصر؛ پذیرش برای چاپ،۱۳۸۷
۱۷- معنویت و سلامت روان؛ امید ساعد، دکتر رسول روشن ، فصلنامه تازه های روان درمانی؛ شماره۴۸-۴۷ ، بهار و تابستان ۱۳۸۷
۱۸- راهبردهای انحراف توجه در افزایش تحمل درد آزمایشگاهی؛ دکتر رسول روشن ،بهزاد سنجابی،دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی، دکتر محمد علی اصغری مقدم، مهدیه عطری فرد. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(حیات)،سال دهم، شماره۲۳، زمستان۱۳۸۳٫صص۲۷-۲۴
۱۹- بررسی ویژگی های مبتنی بر روان سنجی پرسشنامه تشخیصی یانگ (YDQ) ؛‌ دکتر رسول روشن مهدیه عطری فرد، مرضیه خادمیان، مجله علوم روان شناختی/دوره هفتم ، شماره ۲۵؛‌بهار ۱۳۸۷
۲۰- بررسی اعتبار و پایایی سومین مقیاس تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خودآگاهی برای بزرگسالان(TOSKA-3) ، دکتر رسول روشن، مهدیه عطری فرد،ثنا نوری مقدم، مجله دانشور رفتار، سال چهاردهم،دوره جدید شماره ۲۵، آبان ۱۳۸۶
۲۱- مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و عادی، دکتر رسول روشن، مهدی صحراگرد، ثنا نوری مقدم، فصلنامه علمی و ترویجی امنیت و نظم، سال اول/ شماره سوم/پاییز ۱۳۸۷
۲۲- تاثیر برنامه های آموزش فرزند پروری مثبت بر کاهش شکایات جسمانی کودکان؛ الناز پور احمدی، محسن جلالی، دکتر رسول روشن، علیرضا عابدین، مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل،دوره یازدهم/شماره۲/ خرداد و تیر ۱۳۸۸
۲۳- معنویت و سلامت روان ، امید ساعد و دکتر رسول روشن.فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال شانزدهم، شماره ۵۵و۵۶ بهار و تابستان ۱۳۸۹
۲۴- اثر بخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی-رفتاری بر کنترل قند خون و افسردگی در بیماران دیابتی نوع ۲٫ محمدحسن دوازده امامی،دکتر دکتر رسول روشن ، علی محرابی و دکتر عباس عطاری.مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دوره یازدهم شماره ی ۴، صفحه های ۳۹۲-۳۸۵ آبان ۱۳۸۸
۲۵- بررسی مقایسه ای اختلالات عاطفی – رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان هفت تا ۱۱ ساله محروم از پدر و عادی؛محسن جلالی، الناز پور احمدی، علیرضا عابدین، دکتر رسول روشن ،فصلنامه روان شناسی بالینی، سال اول، شماره دوم ، تابستان ۱۳۸۸
۲۶- بررسی میزان افسردگی همسران شهید استان تهران با استفاده از مقیاس ویژه سنجش افسردگی همسران شهید؛ دکتر رسول روشن ، رضا شاکری . افق دانش: فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گناباد، دوره ۱۶، شماره ۱ ، بهار ۱۳۸۹
۲۷- مقایسه دو رویکرد قصه گویی در کاهش مولفه های رفتار پرخاشگرانه از دیدگاه والدین،راضیه نصیرزاده و دکتر رسول روشن، ؛ مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره دوازدهم، شماره ۲، خرداد و تیر ۱۳۸۹، صفحه ۷۶-۷۰
۲۸- تاثیر قصه گویی بر کاهش میزان پرخاشگری پسران ۶ تا ۸ ساله؛ راضیه نصیرزاده؛ دکتر رسول روشن ، مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹؛۱۲۶-۱۱۸
۲۹- تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربه سوگ (GEQ) در نمونه ایرانی، سمیه مهدی پور، دکتر شهریار شهیدی، دکتر رسول روشن ، دکتر محسن دهقانی؛ دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور روان شناسی بالینی و شخصیت۱۳، سال شانزدهم ، دوره جدید، شماره ۳۷ ، آبان ۱۳۸۸
۳۰- بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان شناختی دانشجویان، دکتر رسول روشن ، رضا شاکری؛ دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور روان شناسی بالینی و شخصیت ۲، سال هفدهم ، شماره ۴۰ ، اردیبهشت۱۳۸۹
۳۱- بررسی رابطه باورهای مذهبی و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانی ، روح اله عباسی و دکتر رسول روشن ، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور روان شناسی بالینی و شخصیت ۳ ، سال هفدهم ، شماره ۴۳، آبان ۱۳۸۹
۳۲- بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی بر ۲۱-کاهش تعارض زناشویی ، دکتر رسول روشن، علیرضا علینقی و آزاده طاولی؛ فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات روان شناسی بالینی ، سال اول ، شماره ۱ ، زمستان ۱۳۸۹
۳۳- تاثیر قصه بر کاهش مولفه های رفتار پرخاشپگرانه، راضیه نصیرزاده و ، دکتر رسول روشن ؛ مجله روان شناسی و علوم تربیتی(علمی_پژوهشی)، سال ۴۰، شماره ۲ تابستان ۱۳۸۹ صص ۲۱-۳۵

۱- anxiety and depression in patients with gastrointestinal cancer:
Does knowledge of cancer diagnosis matter?Azadeh Tavoli, Mohammad Ali Mohaghegh, Ali Montazeri,Rasol Roshan, Zahra Tavoli and Sepideh Omidvari . BMC Gastroenterology 2007 . 7:28
۲- Quality of life in women with Fibromyalgia;Archives of medical science.2009,5,2:267-270
۳- Depression and quality of life in cancer patients with and without pain: the role of pain beliefs;Azadeh Tavoli, Ali Montazeri, Rasool Roshan, Zahra Tavoli1 and,Mahdiyeh Melyani,BMC Cancer 2008,8:177
۴- Historical Cohort study of chemical warfare victims,20 years after sulfur mustard exposure(sardasht-iran cohort study): design and methods, Immunoregulation research group of shahed university & research group sardasht-iran cohort study. Archives of Iranian medical science,2009,12(1):
۵-۱۴
۵- Disclosure of cancer diagnosis and quality of life in cancer patients: should it be the same everywhere?montazeri A; Tavoli A; Mohagheghi MA;Roshan R; Tavoli Z.BMC Cancer 2009,9:39
۶- The role of Meta-cognition beliefs on substance dependency, Omid saed, hamid yaghubi and rasol roshan, Procedia social and behavioral science 5(2010) 1676-1680
۷- Investigating different aspects of identity among the students of Tehran university : the role of sex differences. Rogayeh Mousavi & Rasol Roshan. procedia social and behavioral sciences 5(2010)1884-1889

مقاله های ارائه شده درهمایش ها

 نقش آموزش در شکل گیری نگرش و عملکرد جنسی . دکتر ر سول روشن . اولین گنگره خانواده و مشکلات جنسی ،۲۴ و ۲۳ مهر ماه ۱۳۸۲٫
 مقایسه روش های آرامسازی تد ریجی و دارو های آ رامبخش در کاهش فشار روانی دانشجویان . دکتر احمد علی نور بالا ، دکتر رسول روشن . نخستین گنگره انجمن روان شناسی ایران ، ۱۳۷۶٫
 فرآیند مشاوره ازدواج . دکتر رسول روشن ، همایش سراسری مشاورین ، ۱۳۷۶٫
 بررسی عوامل موجود در نگرش دانشجویان دانشکده علوم انسانی به ریاضیات . دکتر رسول روشن ، اولین همایش نقش و جایگاه ریاضیات در علوم انسانی و پزشکی ، ۱۳۸۰٫
 نقش مراکز مشاوره در ارائه خدمات مشاوره ای به اساتید راهنما . دکتر رسول روشن .همایش علمی – تخصصی مسئولین مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، آبان ۱۳۷۶٫
 تاثیر درد سرطانی بر سلامت جسمی و روانی بیماران مبتلا به سر طان. نرگس کریم زاده ، دکتر رسول روشن و دکتر محمد علی اصغری مقدم . اولین گنگره دانشجویی سر طان ۵-۴ اردیبهشت ۱۳۸۲٫
 نقش صمیمیت در سلامت جنسی . دکتر رسول روشن . دومین گنگره خانواده و سلامت جنسی ، ۱۳۸۴٫
 مقایسه معیارهای ازدواج والدین و جوانان . دکتر رسول روشن ، سمیرا پهلوان . دومین کنگره خانواده . دانشگاه شهید بهشتی . ۱۳۸۵٫
 رابطه نگرش جوانان به والدین و سلامت روان آنان . دکتر رسول روشن ، خانم خسروشیری . دومین کنگره خانواده . دانشگاه شهید بهشتی . ۱۳۸۵٫
 رابطه کارکردهای جنسی با نوع رابطه؛ دکتر رسول روشن،مهدیه عطری فرد، هدی عصار و سمیه اقتدارن‍ژاد. سومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی ،آذر ماه ۱۳۸۶٫
 مقیاس حافظه وکسلر،امید ساعد،دکتر علی رضا مرادی ، دکتر رسول روشن، سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران،خرداد ۱۳۸۶٫
 بررسی اثربخشی درمان های آموزش آرام سازی بدون تنش همراه با بیوفیدبک و حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و بازپردازش آن بر درمان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه؛ اولین همایش سراسری ارتقائ سلامت ایثارگران دانشگاه شاهد؛ ۱۳-۱۲ دی ماه ۱۳۸۶
 مقایسه سلامت روانی و شیوه های مقابله جانبازان و افراد عادی؛ اولین همایش سراسری ارتقائ سلامت ایثارگران دانشگاه شاهد؛۱۳-۱۲ دی ماه ۱۳۸۶
 مقایسه استرس و منبع کنترل دانش آموزان پسر دبیرستانی محروم از پدر؛ اولین همایش سراسری ارتقائ سلامت ایثارگران دانشگاه شاهد؛۱۳-۱۲ دی ماه ۱۳۸۶
 بررسی عوامل تعییین کننده خانوادگی در بروز اختلالات عاطفی – رفتاری کودکان هفت تا ۱۱ ساله؛ الناز پور احمدی، محسن جلالی ، علیرضا عابدین، دکتر رسول روشن، شهلا پاکدامن،کنگره ملی سلامت خانواده،۶-۴ دیماه ۱۳۸۷؛تهران
 بررسی مقایسه ای اختلالات عاطفی – رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان هفت تا ۱۱ ساله محرم از پدر و عادی؛محسن جلالی، الناز پور احمدی، علیرضا عابدی، شهلا پاکدامن، دکتر رسول روشن ،اولین کنگره سراسری تعیین گرهای اجتماعی سلامت در ایران۲۰-۱۹ تیرماه ۱۳۸۷،انزلی
 آسیب شناسی روانی مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتار درونی سازی شده و برونی سازی شده؛ محسن جلالی، الناز پور احمدی، علیرضا عابدی، محمدرضا شعیری، دکتر رسول روشن ، اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه ۲۵-۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ تهران
 بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر کنترل قند خون و کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع ۲، محمدحسن دوازده امامی، علی محرابی، عباس عطاری، دکتر رسول روشن ؛ دومین کنگره سراسری پژوهش های روان شناسی بالینی۲۹ بهمن الی ۱ اسفند ۱۳۸۷
 تاثیر داستان بر کاهش میزان پرخاشگری پسران ۶ تا ۸ ساله؛ دکتر رسول روشن ، راضیه نصیرزاده؛دومین همایش ادبیات داستانی کودک و نوجوان ۲۱و۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸، دانشگاه شیراز
 مقایسه دو رویکرد قصه گویی در کاهش مولفه های رفتار پرخاشگرانه؛ راضیه نصیرزاده، دکتر رسول روشن ؛ دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران؛۸-۵ آذر ماه ۱۳۸۸، دانشگاه شهید بهشتی
 معرفی یک برنامه درمانی هنردرمانی برای کاهش پرخاشگری کودکان؛ دکتر رسول روشن ، راضیه نصیرزاده، نرجس عرفان منش، راضیه نامدار؛ دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران؛۸-۵ آذر ماه ۱۳۸۸، دانشگاه شهید بهشتی
 بررسی باورهای جنسی و بدکارکردی جنسی، محبوبه امیدی، دکتر رسول روشن ؛ چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، ۲۲-۲۰ آبان ۱۳۸۸، تهران
 بررسی نقش باورهای جنسی و سبک های دلبستگی در بدکارکردی جنسی، دکتر رسول روشن ،محبوبه امیدی، هدی عصار؛ چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، ۲۲-۲۰ آبان ۱۳۸۸، تهران
 بررسی رابطه بین بدکارکردی های جنسی و سازگاری زناشویی، دکتر رسول روشن ، صغری صحرایی؛ چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، ۲۲-۲۰ آبان ۱۳۸۸، تهران
 مقایسه ملاک های جذابیت جنسی در دانشجویان متاهل و مجرد : بررسی نقش ازدواج، دکتر رسول روشن ، راضیه نصیرزاده، کاظم رسول زاده طباطبایی، سارا کلانتری، نرجس عرفان منش، محمد یاسین سیفی، راضیه نامدار؛ چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، ۲۲-۲۰ آبان ۱۳۸۸، تهران
 اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان شناختی دانشجویان، دکتر رسول روشن ، رضا شاکری؛ پنچمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان ؛ تهران ۲۲و۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹
 ابعاد هویت روان شناختی، ملی و دینی و بهزیستی روان شناختی در بین دانشجویان شاهد و غیر شاهد؛ رقیه موسوی، دکتر رسول روشن ، سعید اکبری زردخانه. پنچمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان ؛ تهران ۲۲و۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹
 رابطه بین سرسختی و منزلت هویت در دانشجویان؛ سوسن سالاری، مریم کاشفی و دکتر رسول روشن پنچمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان ؛ تهران ۲۲و۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹
 رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت سازمانی ادراک شده و سبک های رهیری با تعهد سازمانی و انگیزش کاری اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران، محسن جلالی، الناز پور احمدی، دکتر رسول روشن ؛نخستین همایش منطقه ای همت مضاعف و کار مضاعف برای ایران سربلند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز ششم خرداد ماه سال ۱۳۸۹

 Quality of life and Gastrointestinal disease. Abstract presented in:13th Annual conference of the international society for Quality of life research,Oct,10-14,2006,Lisbon Portugal
 Anxiety ,depression and quality of life: a study of patients with gastrointestinal cancer. poster in: IPOS 9th world congress of psycho-onchology.Sep.16-20,2007,london
 Supportive care in cancer. . Abstract presented in: 20th Anniversary international MASCC/ISOO Symposium. Jun 27-30,2007,Switzerland
 Investigating different aspects of identity among the students of Tehran university : the role of sex differences. Rogayeh Mousavi & Rasol Roshan.
 World conference on psychology, counseling & Guidance.21-25 April 2010.Turkey

تالیف و ترجمه کتاب

۱- روان شناسی رشد با تاکید بر بهداشت روانی .تالیف : دکتر رسول روشن ، دکتر طبا طبا یی ، دکتر آقا محمدیان ، انتشارات میثاق . ۱۳۷۵ ، تجدید چاپ ۱۳۷۶٫

۲- روشها و فنون آرام سازی (بیوفیدبک ) .تالیف : دکتر رسول روشن ، حمید یعقوبی . انتشارات دانشگاه شاهد. ۱۳۸۱٫

۳-روان درمانی شناختی بیماران روان پریش و اختلالهای شخصیت . نوشته کارلوپریس ، پاتریک د ،مک گوری . ترجمه : دکتر رسول روشن ، قاسم قنبری ، آزیتا شمشادی . انتشارات استان قد س رضوی . ۱۳۸۳٫

۴- فرزندان صالح . تالیف : دکتر رسول روشن ، دکتر طباطبایی . نهضت سواد آموزی . ۱۳۷۱٫

۵-مشاوره با معتادین رویکردی انفرادی . تالیف : دکتر رسول روشن ، ابولفضل خادمی . انتشارات رشد . ۱۳۸۴٫

۶- تشخیص و درمان اختلالات جنسی. تالیف دکتر محمدرضا شعیری، دکتر رسول روشن ، دکتر محمد علی اصغری مقدم و دکتر محمد رضا نایینیان، انتشارات البرز، ۱۳۸۶

۷- روان شناسی بالینی کودک، نوشته کراچویل؛‌مترجمین: دکتر محمد رضا نایینیان؛ دکتر رسول روشن و همکاران؛ انتشارات رشد؛ ۱۳۷۸

پایان¬نامه¬های راهنمایی یا مشاوره شده
۱٫ بررسی مقایسه ای هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و غیرشاهد(راهنمایی)
۲٫ بررسی نقش آموزش پس خوراند زیستی در کنترل درد آزمایشگاهی با توجه به عامل کمال گرایی(مشاور)
۳٫ تاثیر راهبردهای انحراف توجه در افزایش تحمل درد آزمایشگاهی(راهنمایی)
۴٫ مقایسه ای ویژگی های شخصیتی بازیگران حرفه ای و افراد عادی(راهنمایی)
۵٫ ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه هوشهای چندگانه در دانش آموزان سوم ، چهارم و پنجم دبستان های ابتدایی شهرتهران(راهنمایی)
۶٫ تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تجربی سوگ در نمونه ایرانی(راهنمایی)
۷٫ مقایسه کیفیت زندگی ، اضطراب، افسردگی و باورهای مربوط به درد در دو گروه بیمار مطلع و غیرمطلع از تشخیص سرطان گوارش(راهنمایی)
۸٫ بررسی مقایسه ای رابطه سبک های شوخ طبعی با مولفه های بهزیستی روان شناختی با توجه به جنسیت(مشاوره)
۹٫ تعیین و مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت استرس به دو شیوه شناختی_رفتاری و آرام سازی بر کنترل قند خون و برخی شاخص های سلامت روان در بیماران دیابتی نوع ۲(راهنمایی)
۱۰٫ تاثیر قصه گویی بر کاهش پرخاشگری پسران ۶ تا ۸ ساله،۱۳۸۸ ( راهنمایی)
۱۱٫ ارزیابی پایایی و اعتبار مقیاس شرم درونی شده کودک و اثربخشی شیوه درمانی EMDR در کاهش شرم درونی شده نوجوانان،۱۳۸۸(راهنمایی)
۱۲٫ تاثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین نابارور،۱۳۸۸(مشاوره)
۱۳٫ بررسی اعتبار و پایایی مقیاس تجارب روابط نزدیک در میان افراد متاهل شهر تهران،۱۳۸۸(راهنمایی)
۱۴٫ مقایسه نشانه های بالینی خشم و احساس گناه در مبتلایان به PTSD و MDD با افراد عادی،۱۳۸۸(راهنمایی)
۱۵٫ تاثیر آموزش آرام سازی و مدیریت استرس بر کاهش نشانه های اضطراب، افسردگی و استرس و میزان درد بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا،۱۳۸۸(راهنمایی)
۱۶٫ بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس حافظه وکسلر-نسخه سوم(III-WMS) در دانشجویان دانشگاه های تهران،۱۳۸۶(راهنمایی)
۱۷٫ رابطه عوامل شخصیتی، سبک های مقابله ای و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در پرستاران شهر یزد،۱۳۸۶(راهنمایی)
۱۸٫ بررسی اثر بخشی درمان های آموزش آرام سازی بدون تنش همراه با بیوفیدبک و EMDR در جانبازان مبتلا به اختلال PTSD،۱۳۸۶(راهنمایی)
۱۹٫ بررسی نقش تعدیل کننده بیش تمرینی بر رابطه بین کمال گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی در ورزشکاران حرفه ای،۱۳۸۹ (راهنمایی، سیده اسما حسینی)
۲۰٫ مقایسه رویدادهای مهم زندگی ، نگرش های ناکارآمد و پاسخ های مقابله ای در بیماران مبتلا به زخم های گوارشی و افراد غیر مبتلا؛ ۱۳۸۹(راهنمایی، فاطمه مصطفایی)
۲۱٫ تاثیر قصه درمانی به شیوه گروهی بر کاهش نشانه های هراس اجتماعی در کودکان؛ ۱۳۸۹(راهنمایی، امین قاسمی)
۲۲٫ مقایسه آسیب های روانی و سبک های فرزند پروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده و کودکان عادی، ۱۳۸۹(راهنمایی، رحیم سلگی)
۲۳٫ بررسی رابطه شیوه فرزندپروری و سبک های دلبستگی با رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی،۱۳۸۹( مشاوره، مژگان احمدپور)
۲۴٫ ارتباط سبک های تفکر با تعهد سازمانی مدیران، ( مشاور، ودود اسمعیل نژاد ملکی، تربیت مدرس)
۲۵٫ مقایسه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی در زوجین متقاضی طلاق و سازگار( راهنمایی، فاطمه صالح نیا، تربیت مدرس)
۲۶٫ مقایسه تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی زنان دارای ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی و غیرفامیلی( راهنمایی، ریحانه امراللهی، تربیت مدرس)
۲۷٫ بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در تبیین رابطه بین رضایت جنسی با رضامندی زناشویی(راهنمایی، سمیه پوراکبر، تربیت مدرس)

طرحهای تحقیقاتی
بررسی سطوح و انواع استرس دانشجویان دانشگاه شاهد(دانشگاه شاهد؛ مجری طرح)
نقش رابطین مشاور در سازگاری و سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود(دانشگاه شاهد؛ مجری طرح)
علل گرایش به مفاسد اجتماعی(بهزیستی؛ مجری طرح ملی)
بررسی طولی سلسله مراتب ارزشی دانشجویان دانشگاه شاهد(دانشگاه شاهد؛ همکارمجری طرح)
بررسی علل فرار دختران (بهزیستی؛ همکارمجری طرح)
بررسی علل زیستی، روانی و اجتماعی مردودی (بهزیستی؛ همکارمجری طرح ملی)
بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان شناختی دانشجویان(دانشگاه شاهد؛ مجری طرح)
بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش افسردگی همسران شهید(بنیاد شهید؛ مجری طرح)
بررسی اعتبار و پایایی نسخه سوم مقیاس حافظه وکسلر(دانشگاه شاهد؛ مجری طرح)

راه اندازی کارگاه ها

کار گاه روش تحقیق ، سه دوره ، برای اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد ، ۱۳۷۹ – ۱۳۷۶ ، شهرستان رامسر .
کارگاه آموزشی برای اساتید راهنما دانشگاه شاهد، ۱۳۷۷
کارگاه تعیین اولویت های پژ وهشی دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۰
کارگاه مشاوره و راهنمایی برای اساتید دانشکده پزشکی، ۱۳۷۶

مسئولیت های اجــرایــــی
مسئول دفتر مشاوره دانشگاه شاهد ……………………………………………………………………..۱۳۷۶ – ۱۳۷۴
عضو شورای پژوهشی دانشگاه………………………………………………………………. ( ادامه دارد ) ۱۳۷۶
عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه شاهد…………………………………………………….. ” ۱۳۷۷
عضو کمیته ترفیع دانشگاه شاهد……………………………………………………………………..” ۱۳۷۷
عضو شورای بورس دانشگاه شاهد………………………………………………………………………..۱۳۸۰- ۱۳۷۸
رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد…………………………………………………………….۱۳۸۱ -۱۳۷۶
مدیر گروه روان شناسی………………………………………………………………………………………. ۱۳۸۶-۱۳۸۱
عضو شورای دانشگاه…………………………………………………………………………………………..۱۳۸۶-۱۳۸۲
مدیرمسوول نشریه علمی پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد……………………. ( ادامه دارد ) -۱۳۸۲
پژوهشگر نمونه دانشگاه شاهد……………………………………………………………………………………….۱۳۸۱
استاد نمونه دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد…………………………………………………………………۱۳۸۴
پژوهشگر برتر دانشگاه شاهد……………………………………………………………………………………………۱۳۸۶
رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد…………………………………………………………..از شهریور۱۳۸۷
مدیر گروه پژوهشی خانواده و سلامت جنسی ………………………………………………….. ۱۳۸۹-۱۳۸۶

2 نظر در “دکتر رسول روشن

  1. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
    اینجانب دانشجوی رشته روانشناسی بوده و به پرسشنامه سازگاری بارو (Borow) برای درس پروژه نیازمندم. لطفا اگر امکان دارد این پرسشنامه را برای من ایمیل کنید. لطف شما مایه امتنان می باشد. با تشکر فراوان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *