همکاران


دکتر غلامحسین قائدی


دکتر غلامحسین قائدی دارای مدرک دکتری تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدر سال ۱۳۸۱ می باشد. ایشان پزشکی عمومی خود را از دانشگاه شیراز دریافت نموده و هم اکنون استادیار دانشگاه شاهد می باشند.
ادامه مطلب….
———————————————————————————————————-


دکتر رسول روشن چلسی


دکتر رسول روشن دارای دکتری روانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس در سال۱۳۷۵ می باشند. ایشان مدراج علمی خود را از دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تربیت مدرس دریافت داشته و هم اکنون استاد دانشگاه شاهد هستند.
ادامه مطلب….
———————————————————————————————————-


آزاد ثابتی

آزاد ثابتی دارای مدرک فوق لیسانس مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۷ می باشد. ایشان مدرک لیسانس خود را در رشته مشاوره و راهنمایی از دانشگاه تهران دریافت داشته اند و هم اکنون مدیر بخش روانسنجی کلینیک دکتر قائدی می باشند.
ادامه مطلب….
———————————————————————————————————-

مژده پور حسین دناک

دکتر پورحسین دارای فوق لیسانس مشاوره و راهنمایی از دانشگاه آزاد اسلامی می باشند. مدرک لیسانس خود را در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا (س) دریافته داشته اند وهم اکنون در حوزه روانشناسی کودک مشغول به فعالیت می باشند.
ادامه مطلب….
———————————————————————————————————-

محسن اسکندری


دکتر محسن اسکندری دارای مدرک دکتری تخصصی روانشناسی می باشند. لیسانس خود را از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت داشته و فوق لیسانس خود را در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…(عج) دریافت داشته اند.
ادامه مطلب….