روابط جنسی خارج از روابط زناشویی

روابط ج ن س ی خارج از روابط زناشویی، شامل خیانت فیزیکی، عاطفی و روانی یکی از زوجین است. این نوع عشقبازی اصطلاحی رایج برای رابطه ای نامشروع بین دو نفر است که هرکدام با شخص دیگری پیوند و تعهد زناشویی بسته اند. این نوع روابط معمولا به تخریب شدید ازدواج منجر شده و طلاق را بوجود می آورد.
با نگاهی به تاریخچه این قبیل رفتارها در جوامع متعدد ملاحظه می کنیم، این فبیل رفتارها چنانچه از طرف مرد بود، معمولا با مشکلی مواجه نمی شد، اما اگر از طرف زن رخ میداد، عموما محکوم می شد. اما امروزه به دلیل تغییر ماهیت روابط زناشویی و تعریف متفاوت وظایف زناشویی، این قبیل رفتارها از هر طرف که باشد، مورد انتقاد قرارمیگیرد و پیامدهای جبران ناپذیر بعدی را به دنبال خواهد داشت.
زوجی که ممکن است درگیر در این مساله شود، عموما به دلیل وجود یک نیاز (عاطفی، جسمانی و روانی) به این مساله می پردازد، نیازی که عمدتا از طریق رابطه فعلی برآورده نشده است. وجود این مساله زمانی خیلی بیشتر می شود که تحت فشارهای شدیدی نظیر مشکلات عاطفی، روانی و یا مالی باشند. باید خاطر نشان ساخت که وجود روابط خارج از رابطه زناشویی ممکن است صرفا به یک نوع رابطه دوستی معمولی ختم شود ویا در موارد عمیق تر، روابط ج ن س یو عشقبازی را نیز شامل گردد. مطالعات نشان داده است چنانچه هر دو زوج درگیر در این نوع عشقبازی شوند، از هر ۵ زوج یک مورد امکان دارد که رابطه زناشویی را خاتمه دهند. این درحالی است که در زوج هایی که فقط یک نفر ازآن ها درگیر روابط خارج از تعهدات زناشویی می گردد، این نسبت به مراتب بیشتر است. چرا که هر دو زوج درگیر شوند ممکن است به صورت توافقی به ادامه این روابط بپردازند.
وجود هرنوع رابطه فیزیکی یا عاطفی خارج از تعهدات زناشویی ممکن است فرد را درگیر در این نوع روابط نموده و باعث شود زوجین تعهدات زناشویی را به کناری گذاشته و درگیر در تعهدات خارج از رابطه زناشویی گردند. این نوع رابطه می تواند به صورت تماس تلفنی، اینترنتی(چت، ارسال ایمیل) و یا در نهایت روابط عمیق تر عاطفی و ج ن س یرخ دهد.
عشقبازی خارج از روابط زناشویی می تواند آسیبی جدی به اعتماد و اطمینان در رابطه وارد کند، اعتمادی که می تواند پیش بینی کننده روابط پایداری بین زوجین باشد، از طریق برقراری اولین روابط خارج از تعهدات زناشویی، براحتی از بین رفته و روابط را به چالش می کشد. باید همیشه این مساله را به خاطر داشت؛ وقتیکه پیمان تعهد بسته می شود به این معناست که زوجین به یکدیگر قول خواهند داد که به نیازهای فیزیکی، روانی و عاطفی یکدیگر توجه کرده و به یکدیگر در این زمینه خیانت نخواهند کرد. وجود یکی رابطه فیزیکی خارج از تعهدات زناشویی نشان دهنده فقدان تعهدات عاطفی و روانی حین فعالیت ج ن س یبین زوجین است. وجود این قبیل روابط ممکن است نشان دهنده روابط عاطفی، روانی و فیزیکی آسیب دیده بین زوجین باشد، ممکن است نشان دهنده فقدان اعتماد به نفس لازم بین زوجین باشد وممکن است نشان دهنده عدم اگاهی زوجین از تعهدات و انتظارات زناشویی یکدیگر باشد. زوجینی که با چنین مساله درگیر هستند عموما علائمی نظیر احساس بی ارزشی، اضطراب، افسردگی و خشم را به همراه خواهند داشت. آن ها ممکن است هرگز این نوع خیانت را فراموش نکنند.
روی آوردن به روابط خارج از تعهدات زناشویی معمولا زمانی اتفاق می افتد که مشکلی در رابطه زوجین وجود دارد(عاطفی، روانی، جنسی، مالی و…) و برای فرار از این مساله ممکن یکی از زوجین یا هر دو به برقراری این روابط بپردازند. این مساله ممکن است در ابتدا و به شکل موقت تسکین زا باشد، اما در نهایت به شکل گیری مشکلات عمده تری در روابط منجر میگردد. جدای از مشکلات ارتباطی که ممکن است پیش آید و یا تبعات اجتماعی نظیر طلاق، مشکلات متعددی نیز ممکن است برای فرد درگیر بوجود اورد، احساس اضطراب، احساس گناه و عذاب وجدان و در مواردی که روابط عاطفی عمیق وجود دارد، افسردگی و یا حتی مشکلاتی در ارتباط با سلامت ج ن س یبرای فرد بوجود اورد. بنابراین قبل از اینکه درگیر چنین روابطی شوید بهتر است ابتدا با یک روانپزشک یاروانشناس صحبت کرده و روابط خود را مورد بازنگری قرار دهید.