مرحله-سوم-مرحله-عمل


مرحله سوم: مرحله عمل

در مرحله آغازین به دلیل عدم اعتماد و امنیت، احتیاط کاری است. در مرحله انتقال ویژگی‌ اصلی، بیان احساسات و مشکلات است و ویژگی مهم مرحله سوم یا مرحله عمل تعهد اعضا به بررسی مشکلات اصلی، حل و فصل آنهاست در حقیقت انتظار می‌رود که اعضا در این مرحله یاد گرفته باشند که چگونه خودشان را در تعاملات گروهی وارد کرده و به طور مستقیم با مسائل خود مواجهه و درگیر شوند. اعضا در این مرحله مسوولیت بیشتری قبول کرده و فعال‌تر می‌شوند و به ارائه بازخورد می‌پردازند در خلال این مرحله فعالیت‌های زیادی انجام می‌شود، برای مثال فاش سازی در برابر گمنامی، صداقت در برابر نقش بازی کردن، خودانگیختگی در مقابل خودداری، پذیرش در برابر طرد، مسوولیت پذیری در برابر شماتت و سرزنش، مواجهه، خود فاش سازی و بازخورد.
ویژگی‌های اصلی اعضای گروه در این عبارتند از: داشتن انجام مشترک، امید، تمایل و اشتیاق به خطر کردن و اعتماد، محبت و پذیرش، قدرت و توان، پالایش، تعهد برای تغییر کردن و شوخ و مزاح(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، ۱۳۸۲).