گروه‌های-رفتاردرمانی


گروه‌های رفتاردرمانی

رفتاردرمانی‌های گروهی ظاهرا محصول صرفه‌جویی هستند تا بها دادن به پویایی‌های تعاملات گروهی. ما می‌توانیم حساسیت‌زدایی، الگوبرداری از مهارت‌های میان فردی یا بازسازی‌های شناختی را در گروه انجام دهیم. این گروه‌ها معمولا ۱۲ جلسه‌ای هستند و از بیمارانی تشکیل می‌شوند که مشکل واحدی دارند. اعضای گروه قبل، بعد و حین درمان تحت سنجش‌هایی قرار می‌گیرند تا میزان پیشرفت‌شان مشخص شود. این مداخلات برای درمان افسردگی، رفع کمبود مهارت‌های اجتماعی، درمان درد، ترس از مکان‌های باز و دیگر حالات و اختلالات مفید هستند(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، ۱۳۸۲).