گروه‌-درمانی-دارای-محدودیت-زمانی


گروه‌ درمانی دارای محدودیت زمانی

آخرین نمونه رویکرد گروه درمانی، گروه درمانی دارای محدودیت زمانی است. جاذبه این مدل معاصر از این جهت است که مقرون به صرفه می‌باشد و مداخلات گروهی را با شرایط عصر مراقبت‌های کنترل‌شده هماهنگ می‌کند. این گروه‌ها معمولا به صورت هفتگی برگزار می‌شوند و تعداد جلسات آنها از قبل مشخص شده است(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، ۱۳۸۲) .