ترس از زناشویی

ترس از ازدواج به دلیل بی میلی به روابط جنسی، می تواند علل گوناگونی داشته باشد، از آموزش های خانوادگی در این ارتباط گرفته تا ترس از این تصور که فرد ممکن است در اثر رابطه جنسی دچار آسیب شود، یا داشتن نوعی حس انزجار و نفرت نسبت به روابط جنسی یا کثیف پنداشتن این نوع رابطه، تجربه روابط عاطفی و جنسیِ ناموفق، نگرش های منفی نسبت به این نوع رابطه (برای مثال فرد رابطه جنسی را نوعی سوءاستفاده عاطفی بداند) و دلایل مختلف دیگر، همگی می توانند باعث شوند فرد نسبت به روابط جنسی بی میل گردد یا بهانه ای شود برای پرهیز و اجتناب از ازدواج. بنابراین در مرحله اول باید به شناسایی علل احتمالی این مساله پرداخت؛ زیرا دلایل مختلف، می توانند تبیین های مختلفی را به همراه داشته باشند و متناسب با آن نیز راهکارها متفاوت خواهد بود. بهترین پیشنهاد برای اعضای خانواده چنین فردی این است که سعی در درک شرایط فرد داشته باشند و برای ازدواج فرد، اصرار نکنند و وی را تحت فشار قرارندهند؛ چرا که ممکن است فرد نه به دلیل تمایل به ازدواج، بلکه برای رهایی از فشارهای خانوادگی، تن به ازدواج اجباری دهد، در مقابل، خانواده باید نقشی حمایتی برای فرد داشته باشد و تلاش به دریافت کمک های تخصصی را در اولویت اول قراردهد، پرهیز از بحث در مورد ازدواج (چه در بین دوستان و اعضای خانواده و چه صرف بحث کردن) می تواند باعث ایجاد حساسیت در فرد گردد. با توجه به پیچیدگی دلایل و علل احتمالی، خانواده نباید به دنبال یافتن علل باشد، بلکه باید به دنبال کمک متخصصین حوزه و مراجعه به مراکز مرتبط باشد تا بتوان راهکارهای موثر و عملی را در این ارتباط به کار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *