کمر درد و مشکلات جنسی

کمردرد از جمله مشکلاتی که تاثیر آن بر عملکرد جنسی هنوز به طور کامل مشخص نشده است، علیرغم اینکه می دانیم هر نوع بیماری و درد می تواند به نوعی بر عملکرد جنسی و زندگی جنسی تاثیرگذار باشد، با این حال مطالعات زیادی به بررسی این موضوع نپرداخته اند. کمر درد همچون مشکلات روماتیسمی، درد مفاصل و سایر درد ها مطئمنا باعث می شود که فرد به جای تمرکز بر لذت از رابطه جنسی، عمدتا بر درد ناشی از بیماری متمرکز گردد و کمتر به روابط عاطفی، صمیمانه و یا روابط جنسی متمرکز گردد. چنین مساله ای باعث می شود که فراوانی رابطه جنسی کمتر شده و موجب بی میلی جنسی است. بیشترین مشکلاتی که در این قبیل موارد ایجاد می گردد در روابط بین فردی و عاطفی زوجین است و آنگونه که می تواند زندگی جنسی زوجین را تحت تاثیر قرار دهد، بر زندگی جنسی فردی تاثیرگذار نخواهد بود؛ زیرا خود فرد می داند که علیرغم داشتن میل و انگیزه جنسی، به دلیل درد ناشی از بیماری قادر نیست اقدام به رابطه جنسی داشته باشد یا بهتر است رابطه جنسی نداشته باشد، اما این مساله ممکن است کمتر از طرف مقابل قابل درک باشد و موجبات نارضایتی جنسی طرف مقابل را باعث گردد.

 بررسی مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه نشان میدهد به طور کلی کمردرد می تواند از ۳ جنبه بر زندگی جنسی تاثیرگذار باشد: تاثیرفیزیولوژیکی که درد ناشی از کمردرد باعث افت فعالیت فیزیولوژیکی فرد شده و لذا فرد حین فعالیت جنسی نمی تواند تحرک خاصی داشته باشد که این مساله ممکن است منجر به کمتر شدن روابط جنسی گردد، داروهای مصرفی برای کاهش درد که ممکن است مصرف برخی از آن ها باعث کاهش میل جنسی در فرد گردد و تاثیرات روانشناختی نظیر ترس و نگرانی از اینکه حین فعالیت جنسی درد ناشی از کمر درد اجازه داشتن یک رابطه جنسی لذت بخش را ندهد. مجموع این تاثیرات باعث کاهش کیفیت زندگی جنسی شده و نارضایتی جنسی در فرد و بویژه شریک جنسی فرد می گردد.

 تاثیرات فیزیولوژیک

به طور کلی هر نوع تغییرات فیزیولوژیکی بر عملکرد جنسی فرد ممکن است تاثیرگذار باشد، درد های شدید و از جمله کمردرد بویژه اگر ناشی از سوانحی نظیر تصادف رانندگی، عمل جراحی،دیسک کمر و یا شکستگی باشد، باعث آسیب به اعصابی می شوند که ممکن است در شکل گیری میل و انگیزه جنسی نقش داشته باشند. مهمترین مساله در این ارتباط داروهایی هستند که افراد برای کاهش درد مصرف می کنند. مطالعات نشان داده است که داروهای ضدرد ممکن است باعث کاهش سطح تستسترون در زنان و مردان گردد. همچنین مصرف داروهای قوی تر تاثیرات به مراتب عمیق تری داشته و باعث خستگی،خوابآلودگی، افسردگی و کاهش انرژی می گردد که این تاثیرات نوعا باعث کاهش میل و انگیزه جنسی در فرد می گردند.

تاثیرات روانشناختی 

دردهای مزمن نظیر کمردرد و دردهای مرتبط با کمر، عموما باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در فرد می گردند، بخشی از این نگرانی ناشی از این که آیا داشتن رابطه جنسی ممکن است منجر به تشدید درد و ناراحتی گردد؟ که در این صورت فرد ممکن است از روابط جنسی پرهیز کند که به تدریج باعث تضعیف روابط عاطفی و بین فردی می گردد. بخش دیگر مربوط به تاثیراتی که داشتن کمردرد بر فعالیت جنسی خواهد داشت، هرنوع تغییر فیزیولوژیکی و از جمله کمر درد می تواند باعث محدود شدن فعالیت فرد حین رابطه جنسی گردد و در نتیجه فرد نتواند عملکرد جنسی لذت بخش و رضایتبخشی داشته باشد. ترس و نگرانی در این موارد در نهایت منجر به شکل گیری اضطراب عملکرد در فرد شده و باعث کاهش کیفیت فعالیت و عملکرد جنسی وی می گردد. بعلاوه همانطور که ذکر گردید مصرف داروهای ضد درد نیز ممکن است باعث بروز افسردگی در فرد شده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد جنسی فرد تاثیرگذار خواهد بود.

همانطور که ذکر گردید مطالعات چندانی به بررسی کمردرد و تاثیر آن بر عملکرد جنسی نپرداخته اند و یا به طور کلی همراه با دردهای روماتیسمی و نظایر آن مورد برسی قرار گرفته، لذا اطلاعات چندانی در مورد این مساله وجود ندارد. عمده ترین مشکلاتی که ممکن است در اثر کمردرد در زندگی جنسی فرد بوجود آید شامل کاهش فعالیت و تحرک هنگام فعالیت جنسی، کاهی فراوانی رابطه جنسی، محدود شدن حالت های جنسی حین فعالیت جنسی، کاهش سطح تستسترون و در نتیجه کاهش میل و برانگیختگی جنسی، و بدکارکردی نعوظ در آقایان.به هر حال کمبود اطلاعات در این زمینه باعث می گردد که  تاثیرات و نحوه تاثیرگذاری کمردرد ناشناخته باشد و امید می رود مطالعاتی که در آینده صورت می پذیرند این مسیر را بهتر مشخص کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *